Huisregels

 • Als bezoeker betreed en bewoon je het evenement op eigen risico bij. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek. Hieronder valt ook eventuele gehoorbeschadiging.
 • Het is verboden om alcohol, drank, flessen, blikjes, glaswerk en drugs mee te nemen op het terrein.
 • Op gronde van gedrag op het terrein en/of openbare weg aangrenzend aan het evenement kan de organisatie, de beveiliging, of het personeel u de toegang weigeren.
 • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.
 • Je stemt ermee in dat de filmpjes/foto’s die gemaakt worden op het festival voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.
 • Handel in en/of gebruik van (soft/hard)drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade aan eigendomen en/of goederen van de bezoekers.
 • Bij het uiten van verbaal of fysiek geweld wordt de politie ingeschakeld.
 • Op het evenement worden foto’s en video’s gemaakt.
 • Wij behouden ons het recht voor om personen, gekleed in aanstootgevende kleding, de toegang te weigeren.
 • Aanwezigen stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 • Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht aanwijzingen op te volgen van de organisatie, beveiliging, het medisch team en andere partijen betrokken bij het evenement.
 • De organisatie kan bezoekers de toegang weigeren.
 • Drankmisbruik kan uitzetting tot gevolg hebben.
 • Overtreding van de huisregels kan uitzetting tot gevolg hebben.